ศูนย์บริการ (Support Center)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์บริการของ Fuji Xerox Printer

หากเครื่องมีปัญหาหรือขัดข้อง หรือต้องการปรึกษาปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้น สามารถแจ้งที่ศูนย์บริการของเรา โดยสามารถติดต่อที่ Call Center: 02-660-8400  หรือ 1-800-29-4567 (สำหรับโทรศัพท์พื้นฐานต่างจังหวัด) และท่านยังสามารถแจ้งโดยตรงถึงเราผ่านทาง Email: css@tha.fujixerox.com


S-LED Technology

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

ต้องการความช่วยเหลือ

Not sure what to buy?

Find out More

Stop Press

more