เครื่องสแกนเนอร์

ความสามารถใหม่ของเครื่องสแกน DocuMate ช่วยทำให้การพัฒนาธุรกิจตดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ว ในการเปลี่ยนจากการเก็บเอกสารตัวจริงมาเป็นวิธีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ

โดยเริ่มต้นจาก การจัดงานส่วนบุคคล ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยการจัดเก็บและจัดทำเอกสารสำคัญโดยอัตโนมัติ และจบลงที่อุปกรณ์ที่สามารถสแกนภาพได้ถึง 224 ภาพต่อนาที แต่เครื่องสแกนเนอร์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโซลูชั่นของการสแกน เนื่องจากฟูจิ ซีร็อกซ์ มีซอฟต์แวร์ในการจัดการเอกสารชั้นนำที่ให้บริการฟรีในแต่ละอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์สามารถใช้งานได้ ซึ่งช่วยในการสแกนโปรไฟล์และตำแหน่งไฟล์ได้โดยอัตโนมัติอย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์นี้ใช้วิธีคิดที่ซับซ้อนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มความคมชัดเจนของเอกสารที่สแกน และยังสามารถตรวจหาและบันทึกข้อมูลจากบริเวณที่กำหนดบนเอกสารโดยอัตโนมัติ รวมทั้งซอฟต์แวร์ยังสามารถเปลี่ยนเอกสารธรรมดาเป็นไฟล์ PDF

สแกนเนอร์


S-LED Technology

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

ต้องการความช่วยเหลือ

Not sure what to buy?

Find out More