เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น

ฟูจิซีร็อกนำเสนอเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นคุณภาพสูง หลากหลายฟังก์ชั่นเหมาะกับทุกการใช้งาน จากนวัตกรรมที่ผ่านมาตั้งแต่เครื่องเลเซอร์เครื่องแรกเมื่อปี ค.ศ. 1977 และเทคโนโลยีเครื่องสีแบบซิงเกิลพาสในปี ค.ศ. 2011 จวบจนวันนี้เรายังคงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด มากกว่าความต้องการขั้นพื้นฐาน

A4 เครื่องพิมพ์ขาวดำ มัลติฟังก์ชั่น

A4 เครื่องพิมพ์สี มัลติฟังก์ชั่น

A3 เครื่องพิมพ์ขาวดำ มัลติฟังก์ชั่น

A3 เครื่องพิมพ์สี มัลติฟังก์ชั่น


S-LED Technology

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

ต้องการความช่วยเหลือ

Not sure what to buy?

Find out More