เครื่องพิมพ์สี

ฟูจิซีร็อกนำเสนอเครื่องพิมพ์สีคุณภาพสูง หลากหลายรุ่นเหมาะกับทุกการใช้งาน จากนวัตกรรมที่ผ่านมาตั้งแต่เครื่องเลเซอร์เครื่องแรกเมื่อปี ค.ศ. 1977 และเทคโนโลยีเครื่องสีแบบซิงเกิลพาสในปี ค.ศ. 2011 จวบจนวันนี้เรายังคงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด มากกว่าความต้องการขั้นพื้นฐาน

เครื่องพิมพ์สีขนาด A4

เครื่องพิมพ์สีขนาด A3


S-LED Technology

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

ต้องการความช่วยเหลือ

Not sure what to buy?

Find out More