Nothing compares with Genuine Fuji Xerox

มีโรงงานผู้ผลิตบางราย อ้างว่าผลงหมึกที่ผลิตได้ มีคุณภาพเทียบเท่าของแท้จากฟูจิซีร็อกซ์ ใช้งานได้เหมือนกัน แต่ขอให้ท่านระวังไว้ว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างเหล่านั้น ไม่สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าการคิดค้นออกแบบ และการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดได้ดีเท่าผลิตภัณฑ์ของแท้ การลดค่าใช้จ่ายด้วยการใช้ผงหมึกเทียบราคาถูก สามารถส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ ความแม่นยำ และการทำงานของเครื่องพิมพ์ ทำให้เกิดสาเหตุความเสียหายโดยไม่จำเป็น มีเพียงผลิตภัณฑ์แท้จากฟูจิซีร็อกซ์เท่านั้น ที่ผ่านการทดสอบอย่างเคร่งครัด และทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเครื่องพิมพ์ของคุณจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องพิมพ์ของคุณ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง คุ้มค่าในการลงทุน

ตัวอย่างงานพิมพ์ที่ใช้ผงหมึกปลอม กับ ผงหมึกแท้

EA Toner

What is EA Toner?

EA Toner เป็นผงหมึกที่มีการพัฒนาสูตรทางเคมีด้วยผสมผสานและเกาะกลุ่มของอนุภาคทางเคมีที่เล็กมากเป็นองค์ประกอบหลักขิงผงหมึก เพื่อผลของคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีเยี่ยม ด้วยขนาดอรุภาคที่เล็กและการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบเป็นผลดีในการถ่ายโอนผงหมึกในการพิมพ์ได้ดีกว่าผงหมึกโดยทั่วไปและใช้พลังงานต่ำในการหลอมละลายผงหมึกเพื่อถ่ายโอนสู่กระดาษ

What is NON-GENUINE (ผงหมึกปลอมคือ)

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้

  • ผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงคือสินค้าผลิตขึ้นลอกเลียนแบบ หรือจัดจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และผิดกฎหมาย สินค้าเหล่านี้จะมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ของแท้หากไม่แยกแยะโดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสม เอกสารกำกับ บรรจุภัณฑ์ จนสำเร็จเป็นสินค้าพร้อมส่งขาย
  • สินค้าของปลอมอาจส่งผลกระทบที่แย่ลงต่อการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องพพิมพ์ ให้ผลผลิตต่ำ คุณภาพงานพิมพ์ รวมทั้งประสิทธิภาพในการทำงานที่ด้อยลง ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงและเสียเวลาการทำงานเพิ่มขึ้น

ผงหมึกแบบเติม

  • ผงหมึกแบบเติมที่ถูกผลิตขึ้นมาเทียบเคียงจากผู้ผลิตอื่น เพื่อมาแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของแท้นั้น ไม่สามารถยืนยันรับรองด้วยชื่อผลิตภัณฑ์ได้ เพราะหากผู้ใช้คิดว่าผงหมึกชนิดเติมที่หาได้เทียบเคียงมีราคาถูกและประหยัดกว่าสำหรับในระยะสั้น แต่อาจจะซ่อนค่าใช้จ่าย ในการที่ต้องซ่อมเครื่องพิมพ์ และได้ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำลง

If you believe that you may have purchased a counterfeit supply, or you suspect that a shop is selling counterfeit please inform us, Click Here to report it to us.

DAMAGE CAUSED BY noN-GENUINE TONER

  • Life of printer compromised
  • Permanent printer failure
  • Ongoing printing complications
  • Polluted engine bay and parts
  • Loss of hard earned income paying for inferior product
  • Page yields compromised

โปรดระวัง “สินค้าราคาถูก”

การผลิตสินค้าปลอมแปลงคือการลักลอบกระทำความผิด ส่งผลกระทบกับค่าใช้จ่ายและภาพรวมความพึงพอใจในการใช้งานของลูกค้า ที่อาจจะประหยัดในตอนซื้อใช้ เพราะเห็นว่าเป็นทางเลือกใช้สินค้าราคาถูก แต่เป็นสาเหตุให้ต้องจ่ายค่าซ่อมบำรุงที่เพิ่มชึ้นในภายหลัง เครื่องพิมพ์สึกหรอมากกว่าที่ควรจะเป็น เพราะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้การรับประกันสินค้า และการบริการหลังการขายจากทางบริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ ไม่ครอบคลุมทันที และส่วนนี้ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด


S-LED Technology

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

ต้องการความช่วยเหลือ

Not sure what to buy?

Find out More

Stop Press

more