ผลิตภัณฑ์หมึกแท้จาก ฟูจิ ซีร็อกซ์

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้าและรุ่นที่ใช้ จำนวนแผ่นที่พิมพ์ได้ ราคา
DocuMate Scanners    
800L08327 DocuMate 3220 Pad Assembly (30K) 30,000 1,487
800L08328 DocuMate 3220 Roller Assembly (200K) 200,000 2,771
800L08329 DocuMate 3125 Pad Assembly (30K) 30,000 1,487
800L08330 DocuMate 3125 Roller Assembly (200K) 200,000 2,771
800L08331 DocuMate 4440 Separation/Friction Roller (100K) 100,000 1,487
800L08332 DocuMate 4440 Feeding Roller (200K) 200,000 2,771
800L08333 DocuMate 4830i Pad Assembly (30K) 30,000 1,487
800L08334 DocuMate 4830i Roller Assembly (200K) 200,000 7,051
800L08335 DocuMate 4799 Roller Assembly (400K) 400,000 11,770
Supplies: Black and White Printers    
CT202137 DocuPrint P115b/M115fs Toner Cartridge (1K) 1,000 990
CT351005 DocuPrint P115b/M115fs Drum Cartridge (10K) 10,000 690
CT201609 DocuPrint P205 b/ P215b/ M205 b / M205 f / M205 fw / M215 b / M215 fw Toner Cartridge (1K) 1,000 1,111
CT201610 DocuPrint P205 b/ P215b / M205 b / M205 f / M205 fw / M215 b / M215 fw Toner Cartridge (2.2K) 2,200 2,198
CWAA0759 Phaser 3124/ 3125/N Print Cartridge (3K) 3,000 4,032
CWAA0649 DocuPrint 203/204A Toner Cartridge (2.5K) 2,500 2,653
CWAA0648 DocuPrint 203/204A Drum Cartridge (12K) 12,000 4,701
113R00296 DocuPrint P8ex Drum Print Cartridge (5K) 5,000 5,325
CWAA0524 Phaser 3115/3120/3121/3130 Drum Print Cartridge (3K) 3,000 3,421
Supplies: Black and White MultiFunction Printers    
CWAA0747 Phaser 3200MFP Print Cartridge (3k pages) 3,000 3,624
CWAA0758 Phaser 3100 MFP Print Cartridge 4K 4,000 3,483
CWAA0775 WorkCentre 3210/3220 Print Cartridge 2K 2,000 2,583
CWAA0776 WorkCentre 3210/3220 Print Cartridge 5K 5,000 4,511
Supplies: Network Black and White Printers    
108R00093 DocuPrint 4517/N17 Fuser/BTR Cartridge (200K) 200,000 15,344
113R00446 DocuPrint N2125 Print Cartridge (15K) 15,000 11,089
108R00329 DocuPrint N2125 Maintenance Kit (200K) 200,000 33,732
113R00628 Phaser 4400 Drum Print Cartridge (15K) 15,000 10,398
108R00498 Phaser 4400 Maintenance Kit (200K) 200,000 21,179
113R00443 DocuPrint N2025/2825 Print Cartridge (17K) 17,000 13,189
109R00482 DocuPrint N2025/2825 Maintenance Kit (200K) 200,000 33,733
113R00495 Phaser 5400 Drum Print Cartridge (20K) 20,000 14,201
109R00522 Phaser 5400 Maintenance Kit (200K) 200,000 23,965
113R00195 DocuPrint N4525 Drum Print Cartridge (30K) 30,000 22,572
109R00049 DocuPrint N4525 Maintenance Kit (300K) 300,000 36,773
CWAA0762 Phaser 3435 D/DN Print Cartridge (4K) 4,000 4,932
CWAA0763 Phaser 3435 D/DN Print Cartridge (10K) 10,000 9,211
CT350268 DocuPrint 240A/340A Print Cartridge (10K) 10,000 7,594
E3300069 Maintenance Kit (DP240A 220V) (Fuser Assy/ BTR/ Feed Roll) 200K yield 200,000 8,651
CT350269 DocuPrint 340A Print Cartridge (17K) 17,000 11,652
E3300070 Maintenance Kit (DP340A 220V) (Fuser Assy/ BTR/ Feed Roll) 200K yield 200,000 9,501
CT201918 DocuPrint P255dw / M255z Print Cartridge (2.5K) 2,500 2,645
CT201919 DocuPrint P255dw / M255z Twin Pack Print Cartridge (2.5Kx2) 5,000 4,762
CT202329 DocuPrint P225/M225/P265/M265 series Toner Cartridge (1.2K) 1,200 1,126
CT202330 DocuPrint P225/M225/P265/M265 series Toner Cartridge (2.6K) 2,600 2,052
CT351055 DocuPrint P225/M225/P265/M265 series Drum Cartridge (12K) 12,000 1,990
CT201937 DocuPrint P355d / P365d / M355df Print Cartridge (4K) 4,000 3,920
CT201938 DocuPrin P355d / P365d / M355df Print Cartridge (10K) 10,000 8,539
CT350973 DocuPrint P355d / P365d / Drum Cartridge (80K) 80,000 7,586
EL300926 DocuPrint 365d Maintainance Kit (100K) 100,000 4,019
CT201948 DocuPrint P455d Toner Cartridge (10K) 10,000 6,318
CT201949 DocuPrint P455d Toner Cartridge (25K) 25,000 9,865
CT350976 DocuPrint P455d Drum Cartridge (80K) 80,000 6,848
EL300846 DocuPrint P455d Maintenance Kit (200K) 200,000 6,848
113R00711 Standard Capacity Printe Cartridge, Phaser 4510 (10K) 10,000 7,963
113R00712 High Capacity Print Cartidge, Phaser 4510 (19K) 19,000 11,161
108R00718 Maintenance Kit, 220V, Phaser 4510 (200K) 200,000 13,747
106R02625 Toner Cartridge Phaser 4600N/4620DN/4622DN (40K) 40,000 11,904
113R00762 Drum Cartridge Phaser 4600N/4620DN/4622DN (80K) 80,000 9,723
115R00070 Maintenance Kit, 220V, Phaser 4600N/4620DN/4622DN (150K) 150,000 9,831
CT350251 DocuPrint205/255/305 (10k) Print Cartridge 10,000 8,921
E3300064 Maintenance Kit (DP205 220V) (Fuser Assy/ BTR/ Feed Roll) 200,000 11,083
E3300067 Maintenance Kit (DP255/305 220V) (Fuser Assy/ BTR/ Feed Roll) 200,000 11,790
CWAA0711 Print Cartridge 10K (DP2065/3055) 10,000 6,636
CWAA0718 Fuser Unit 220V 100K (DP2065/3055) 100,000 9,048
CT350936 Print Cartridge 15K (DP3105) 15,000 9,630
E3300188 Maintenance Kit 220V 100K (DP3105) 100,000 9,146
E3300190 Maintenance Kit 220V 200K (DP3105) 200,000 13,375
113R00668 Toner Cartridge Phaser 5500 (30K) 30,000 6,399
113R00684 Toner Cartridge Phaser 5550 (35K) 35,000 5,424
113R00670 Drum Cartridge, Phaser 5500 (60K) 60,000 13,506
113R00685 Drum Cartridge, Phaser 5550 (60K) 60,000 10,942
109R00732 220V Maintenance Kit, Phaser 5500/5550 (300K) 300,000 23,157
CT202337 Toner Cartridge DocuPrint 5105d (30K) 30,000 5,713
CT202338 Toner Cartridge DocuPrint 5105d (15K) 15,000 2,910
CT351059 Drum Cartridge DocuPrint 5105d (57K) 57,000 7,099
E3300206 Fuser Unit DocuPrint 5105d (300K) 300,000 10,174
Supplies: Colour Printers and Multifunction    
CT201591 DocuPrint CP105 b/ CP205 / CP205 w / CP215w / CM205 b/ CM205 f / CM205 fw / CM215 b / CM215 fw Black Toner Cartridge (2K) 2,000 2,115
CT201592 DocuPrint CP105 b/ CP205 / CP205 w / CP215w / CM205 b/ CM205 f / CM205 fw / CM215 b / CM215 fw Cyan Toner Cartridge (1.4K) 1,400 2,115
CT201593 DocuPrint CP105 b/ CP205 / CP205 w / CP215w / CM205 b/ CM205 f / CM205 fw /CM215 b / CM215 fw Magenta Toner Cartridge (1.4K) 1,400 2,115
CT201594 DocuPrint CP105 b/ CP205 / CP205 w / CP215w / CM205 b/ CM205 f / CM205 fw /CM215 b / CM215 fw  Yellow Toner Cartridge (1.4K) 1,400 2,115
CT202131 DocuPrint CP105 b/ CP205 / CP205 w / CP215w / CM205 b/ CM205 f / CM205 fw / CM215 b / CM215 fw Cyan Toner Cartridge (0.7K) 700 1,463
CT202132 DocuPrint CP105 b/ CP205 / CP205 w / CP215w / CM205 b/ CM205 f / CM205 fw /CM215 b / CM215 fw Magenta Toner Cartridge (0.7K) 700 1,463
CT202133 DocuPrint CP105 b/ CP205 / CP205 w / CP215w / CM205 b/ CM205 f / CM205 fw /CM215 b / CM215 fw  Yellow Toner Cartridge (0.7K) 700 1,463
CT202264 DocuPrint CP115/CP116/CP225/CM115/CM225 Black Toner Cartridge (2K) 2,000 2,115
CT202265 DocuPrint CP115/CP116/CP225/CM115/CM225 Cyan Toner Cartridge (1.4K) 1,400 2,115
CT202266 DocuPrint CP115/CP116/CP225/CM115/CM225 Magenta Toner Cartridge (1.4K) 1,400 2,115
CT202267 DocuPrint CP115/CP116/CP225/CM115/CM225  Yellow Toner Cartridge (1.4K) 1,400 2,115
CT202268 DocuPrint CP115/CP116/CP225/CM115/CM225 Cyan Toner Cartridge (0.7K) 700 1,463
CT202269 DocuPrint CP115/CP116/CP225/CM115/CM225 Magenta Toner Cartridge (0.7K) 700 1,463
CT202270 DocuPrint CP115/CP116/CP225/CM115/CM225  Yellow Toner Cartridge (0.7K) 700 1,463
CT200649 DocuPrint C525A/ DocuPrint C2090FS Black Toner (4K Yield) 4,000 3,573
CT200650 DocuPrint C525A / DocuPrint C2090FS High-cap Cyan Toner (4K Yield) 4,000 6,179
CT200651 DocuPrint C525A/ DocuPrint C2090FS High-cap Magenta Toner (4K Yield) 4,000 6,179
CT200652 DocuPrint C525A/ DocuPrint C2090FS High-cap Yellow Toner (4K Yield) 4,000 6,179
CT200920 DocuPrint C525A/ DocuPrint C2090FS Standard Cyan Toner (1.5K Yield) 1,500 3,573
CT200921 DocuPrint C525A/ DocuPrint C2090FS Standard Magenta Toner (1.5K Yield) 1,500 3,573
CT200922 DocuPrint C525A/ DocuPrint C2090FS Standard Yellow Toner (1.5K Yield) 1,500 3,573
CT350390 DocuPrint C525A/ DocuPrint C2090FS Drum Cartridge (42K Black Yield ) 42,000 11,821
  (C/M/Y/K 10.5K Yield) 10,500 0
CT201632 DocuPrint CP305d / CM305df Black Toner Cartridge (3K) 3,000 2,656
CT201633 DocuPrint CP305d / CM305df Cyan Toner Cartridge (3K) 3,000 3,948
CT201634 DocuPrint CP305d / CM305df Magenta Toner Cartridge (3K) 3,000 3,948
CT201635 DocuPrint CP305d / CM305df Yellow Toner Cartridge (3K) 3,000 3,948
CT350876 DocuPrint CP305d / CM305df Drum Cartridge (20K) 20,000 5,638
EL300822 DocuPrint CP305d / CM305df Fuser 220V (50K) 50,000 3,491
CT202606 DocuPrint CP315dw/CM315z Std Toner Cartridge (K) 3K 3,000 3,114
CT202607 DocuPrint CP315dw/CM315z Std Toner Cartridge (C) 3K 3,000 4,146
CT202608 DocuPrint CP315dw/CM315z Std Toner Cartridge (M) 3K 3,000 4,146
CT202609 DocuPrint CP315dw/CM315z Std Toner Cartridge (Y) 3K 3,000 4,146
CT202610 DocuPrint CP315dw/CM315z High Cap Toner Cartridge (K) 6K 6,000 4,146
CT202611 DocuPrint CP315dw/CM315z High Cap Toner Cartridge (C) 6K 6,000 6,465
CT202612 DocuPrint CP315dw/CM315z High Cap Toner Cartridge (M) 6K 6,000 6,465
CT202613 DocuPrint CP315dw/CM315z High Cap Toner Cartridge (Y) 6K 6,000 6,465
CT351100 DocuPrint CP315dw/CM315z Drum Cartridge (K) 50k 50,000 1,451
CT351101 DocuPrint CP315dw/CM315z Drum Cartridge (C) 50k 50,000 1,451
CT351102 DocuPrint CP315dw/CM315z Drum Cartridge (M) 50k 50,000 1,451
CT351103 DocuPrint CP315dw/CM315z Drum Cartridge (Y) 50k 50,000 1,451
EL500293 DocuPrint CP315dw/CM315z Waste Cartridge (30K) 30,000 1,316
CT201260 DocuPrint C1190FS Black Toner Cartridge (3K) 3,000 3,692
CT201261 DocuPrint C1190FS Cyan Toner Cartridge (3K) 3,000 6,057
CT201262 DocuPrint C1190FS Magenta Toner Cartridge (3K) 3,000 6,057
CT201263 DocuPrint C1190FS Yellow Toner Cartridge (3K) 3,000 6,057
CT350795 DocuPrint C1190FS Drum Cartridge (20K) 20,000 8,483
EL300689 DocuPrint C1190FS Fuser 220V (50K) 50,000 4,086
CT350567 DocuPrint C3290FS Black Toner Cartridge (8K) 8,000 6,962
CT350568 DocuPrint C3290FS Cyan Toner Cartridge (6K) 6,000 7,949
CT350569 DocuPrint C3290FS Magenta Toner Cartridge (6K) 6,000 7,949
CT350570 DocuPrint C3290FS Yellow Toner Cartridge (6K) 6,000 7,949
EL300637 DocuPrint C3290FS Fuser Unit (100K) (Same as DPC2100/3210DX) 100,000 9,256
EL300635 DocuPrint C3290FS Belt Unit (100K) (Same as DPC2100/3210DX) 100,000 6,767
CT350485 DocuPrint C2100/ DocuPrint C3210DX High-cap Black Toner Cartridge (8K pages)* 8,000 8,039
CT350486 DocuPrint C2100/ DocuPrint C3210DX High-cap Cyan Toner Cartridge (6k pages)* 6,000 8,647
CT350487 DocuPrint C2100/ DocuPrint C3210DX High-cap Magenta Toner Cartridge (6k pages)* 6,000 8,647
CT350488 DocuPrint C2100/ DocuPrint C3210DX High-cap Yellow Toner Cartridge (6k pages)* 6,000 8,647
CT350481 DocuPrint C2100/ DocuPrint C3210DX Standard Black Toner (3k pages)* 3,000 4,315
CT350482 DocuPrint C2100/ DocuPrint C3210DXStandard Cyan Toner (2k pages)* 2,000 4,952
CT350483 DocuPrint C2100/ DocuPrint C3210DX Standard Magenta Toner (2k pages)* 2,000 4,952
CT350484 DocuPrint C2100/ DocuPrint C3210DX Standard Yellow Toner (2k pages)* 2,000 4,952
EL300637 DocuPrint C2100/ DocuPrint C3210DX Fuser Unit (Up to 100k pages) 100,000 9,256
EL300635 DocuPrint C2100/ DocuPrint C3210DX Belt Unit (Up to 100k pages) 100,000 6,767
CT350674 DocuPrint C2200/ DocuPrint C3300DX High-cap Black Toner Cartridge (9K pages)* 9,000 6,211
CT350675 DocuPrint C2200/ DocuPrint C3300DX High-cap Cyan Toner Cartridge (9k pages)* 9,000 9,629
CT350676 DocuPrint C2200/ DocuPrint C3330DX High-cap Magenta Toner Cartridge (9k pages)* 9,000 9,629
CT350677 DocuPrint C2200/ DocuPrint C3300DX High-cap Yellow Toner Cartridge (9k pages)* 9,000 9,629
CT350670 DocuPrint C2200/ DocuPrint C33000DX Standard Black Toner (6k pages)* 6,000 4,768
CT350671 DocuPrint C2200/ DocuPrint C3300DXStandard Cyan Toner (4k pages)* 4,000 5,922
CT350672 DocuPrint C2200/ DocuPrint C3300DX Standard Magenta Toner (4k pages)* 4,000 5,922
CT350673 DocuPrint C2200/ DocuPrint C3300DX Standard Yellow Toner (4k pages)* 4,000 5,922
EL300729 DocuPrint C2200/ DocuPrint C3300DX Fuser Unit (Up to 100k pages) 100,000 6,953
EL300727 DocuPrint C2200/ DocuPrint C3300DX Belt Unit (Up to 100k pages) 100,000 6,953
CT202018 DocuPrint CP405d / CM405df Standard Black Toner Cartridge (7K pages)* 7,000 4,966
CT202019 DocuPrint CP405d / CM405df Standard Cyan Toner (5k pages)* 5,000 6,184
CT202020 DocuPrint CP405d / CM405df Standard Magenta (5k pages)* 5,000 6,184
CT202021 DocuPrint CP405d / CM405df Standard Yellow Toner (5k pages)* 5,000 6,184
CT202033 DocuPrint CP405d / CM405df High-cap Black Toner Cartridge (11K pages)* 11,000 6,928
CT202034 DocuPrint CP405d / CM405dfHigh-cap Cyan Toner (11k pages)* 11,000 9,008
CT202035 DocuPrint CP405d / CM405df High-cap Magenta (11k pages)* 11,000 9,008
CT202036 DocuPrint CP405d / CM405df High-cap Yellow Toner (11k pages)* 11,000 9,008
CT350983 DocuPrint CP405d / CM405df Drum Cartridge Kit(KCMY) 55KPV 55,000 6,481
EL500270 DocuPrint CP405d / CM405df Fuser Unit 60K 60,000 4,283
EL500267 DocuPrint CP405d / CM405df Maintenance Kit 100K 100,000 7,312
EL500268 DocuPrint CP405d / CM405df Waste Toner Cartridge 30K 30,000 1,489
CT200226 DocuPrint C1618 Black Toner (8.5K Yield) 8,500 2,921
CT200227 DocuPrint C1618 Cyan Toner (6K Yield) 6,000 7,588
CT200228 DocuPrint C1618 Magenta Toner (6K Yield) 6,000 7,588
CT200229 DocuPrint C1618 Yellow Toner (6K Yield) 6,000 7,588
CT350168 DocuPrint C1618 Print Head Device (30K Yield) 30,000 32,699
E3100025 DocuPrint C1618 BTR (25K Yield) 25,000 5,846
CT201114 DocuPrint C1110 B/C1110 Black Toner Cartridge (2K) 2,000 2,768
CT201115 DocuPrint C1110 B/C1110 Cyan Toner Cartridge (2K) 2,000 4,361
CT201116 DocuPrint C1110 B/C1110 Magenta Toner Cartridge (2K) 2,000 4,361
CT201117 DocuPrint C1110 B/C1110 Yellow Toner Cartridge (2K) 2,000 4,361
CT350604 DocuPrint C1110 B/C1110 Drum Cartridge (20K) 20,000 8,686
CT200805 DocuPrint C3055 DX Black Toner Cartridge (6.5K Yield) 6,500 2,590
CT200806 DocuPrint C3055 DX Cyan Toner Cartridge (6.5K Yield) 6,500 7,638
CT200807 DocuPrint C3055 DX Magenta Toner Cartridge (6.5K Yield) 6,500 7,638
CT200808 DocuPrint C3055 DX Yellow Toner Cartridge (6.5K Yield) 6,500 7,638
CT350445 DocuPrint C3055 DX Drum Cartridge (28K Black Yield ) 28,000 10,349
  (C/M/Y/K 14K Yield) 14,000  
CWAA0679 DocuPrint C3055 DX Fuser Unit 220V (100K Yield) 100,000 10,444
106R02623 Phaser 7100 Dual Pack Black Toner Cartridge (5K x 2 units) 10,000 5,639
106R02620 Phaser 7100 Dual Pack Cyan Toner Cartridge (4.5K x 2 units) 9,000 8,902
106R02621 Phaser 7100 Dual Pack Magenta Toner Cartridge (4.5K x 2 units) 9,000 8,902
106R02622 Phaser 7100 Dual Pack Yellow Toner Cartridge (4.5K x 2 units) 9,000 8,902
108R01148 Phaser 7100 Imaging Drum each color (CMY) (24K) 24,000 3,563
108R01151 Phaser 7100 Imaging Drum Black (24K) 24,000 3,563
106R02624 Phaser 7100 Waste Cartridge (24K) 24,000 1,391
109R00846 Phaser 7100 Fuser Unit 220V (100K) 100,000 10,443
CT350654 DocuPrint C2255 Drum Cartridge each color (40K) 40,000 10,870
CT201160 DocuPrint C2255 Black Toner Cartridge (15K) 15,000 7,204
CT201161 DocuPrint C2255 Cyan Toner Cartridge (12K) 12,000 10,110
CT201162 DocuPrint C2255 Magenta Toner Cartridge (12K) 12,000 10,110
CT201163 DocuPrint C2255 Yellow Toner Cartridge (12K) 12,000 10,110
CWAA0742 DocuPrint C2255 Waste Toner Bottle (25K) 25,000 1,646
EL300708 DocuPrint C2255 Fuser Unit 220V (100K) 100,000 9,130
CT201664 DocuPrint C5005d Toner Cartridge BK (26K) 26,000 6,095
CT201667 DocuPrint C5005d Toner Cartridge Y (25K) 25,000 18,612
CT201666 DocuPrint C5005d Toner Cartridge M (25K) 25,000 18,612
CT201665 DocuPrint C5005d Toner Cartridge C (25K) 25,000 18,612
CT350894 DocuPrint C5005d Drum Cartridge each color (70K) 70,000 17,211
CWAA0742 DocuPrint C5005d Waste Toner Bottle (25K) 25,000 1,646
EC101791 DocuPrint C5005d Fuser Unit 220V (360K) 360,000 32,439
108R00903 SOLID INK CYAN P8560 (3 STICKS) 3,400 5,069
108R00904 SOLID INK MAGENTA P8560 (3 STICKS) 3,400 5,069
108R00905 SOLID INK YELLOW P8560 (3 STICKS) 3,400 5,069
108R00906 SOLID INK BLACK P8560 (3 STICKS) 3,400 3,415
108R00907 SOLID INK BLACK P8560 (6 STICKS) 6,800 5,069
109R00781 PH8500/8550/8560 Standard Maintenance kit-10K 10,000 3,337
109R00782 PH8550/8560 Extended Maintenance kit -30K 30,000 7,794
108R00941 Cyan Ink Sticks (2 Pack) ColorQube 8570 4,400 3,816
108R00942 Magenta Ink Sticks (2 Pack) ColorQube 8570 4,400 3,816
108R00943 Yellow Ink Sticks (2 Pack) ColorQube 8570 4,400 3,816
108R00944 Black Ink Sticks (2 Pack) ColorQube 8570 4,300 2,574
108R00945 Black Ink Sticks (4 Pack) ColorQube 8570 8,600 3,816
109R00783 Maintenance Kit 30K ColorQube 8570/8870 30,000 4,735
Fuji Xerox Supplies for ColorQube 8870    
108R00985 Cyan Ink Sticks (6 Pack) ColorQube 8870 17,300 5,415
108R00986 Magenta Ink Sticks (6 Pack) ColorQube 8870 17,300 5,415
108R00987 Yellow Ink Sticks (6 Pack) ColorQube 8870 17,300 5,415
108R00988 Black Ink Sticks (6 Pack) ColorQube 8870 16,700 4,098
109R00783 Maintenance Kit 30K ColorQube 8570/8870 30,000 4,735

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้บ้านท่านได้ ที่นี่


S-LED Technology

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

ต้องการความช่วยเหลือ

Not sure what to buy?

Find out More