วัสดุสิ้นเปลือง

สำหรับเครื่องพิมพ์สีและขาวดำของฟูจิ ซีร็อกซ์ เกิดจากการออกแบบที่ผสมผสาน โดยเครื่องมือพิมพ์ โทนเนอร์ หมึก กระดาษ ฟิล์มโปร่งแสงและซอฟต์แวร์ ทั้งหมดนี้ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้การพิมพ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและใช้ได้อย่างยาวนาน

หากคุณไม่ได้ใช้วัสดุของแท้เหล่านี้ของฟูจิ ซีร็อกซ์ คุณจะไม่ได้รับคุณภาพการพิมพ์และการทำงานที่มีประสิทธิภาพสมกับราคาของเครื่องพิมพ์ที่คุณจ่ายไป อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองของฟูจิ ซีร็อกซ์ ถูกออกแบบและทดสอบโดยผู้เชียวชาญของฟูจิ ซีร็อกซ์ เพื่อทำงานร่วมกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ผ่านการทดสอบแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด


S-LED Technology

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

ต้องการความช่วยเหลือ

Not sure what to buy?

Find out More