ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มธุรกิจ พรินเตอร์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยทางเราได้ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายร่วมกันรวบรวมเงินสนับสนุนและสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ อาทิ อาหาร เครื่องเขียน หนังสือ รวมถึงพรินเตอร์และกระดาษของฟูจิ ซีร็อกซ์ มอบให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการกว่า 850 คนภายใต้ความดูแล ณ มูลนิธิ คุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากตัวแทนจำหน่ายของเรา

 

และนอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ยังร่วมมือกับลูกค้าของเราจัดทำโครงการ “แบ่งปันเพื่อน้อง” โดยการจัดทำกล่องรับบริจาคสิ่งของขนาดใหญ่จำนวน 10 กล่อง และนำกล่องรับบริจาคไปวางตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อรับบริจาคหนังสือ เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งของที่ยังมีคุณภาพนำมาใช้งานได้ มอบให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนสิ่งของเหล่านี้


S-LED Technology

Smaller...
Sharper...
Faster...

Find out More

ต้องการความช่วยเหลือ

Not sure what to buy?

Find out More